سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدابوالقاسم حقایقی مقدم – اعضای هیئت علمی بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خر
اردوان ذوالفقاری – عضو هیئت علمی بخش فنی و مهندسی
علیرضا کوهجانی – کارشناس شرکت مهندسی مشاور سروآب
عزیزاله ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب

چکیده:

در سالهای اخیر ۶-۸۵ دریک تحقیق میدانی برای ۱۱۰ چاه دشت نیشابور پرسشنامه ای تکمیل گردید نتایج نشان داد که ۶۰% بهره برداران از چاهها دارای تحصیلات کمتر از دیپلم و مابقی دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر می باشد در مزارع بررسی شده از هرچاه بطور متوسط ۲۱ نفر بهره برداری می نمایند.