سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فینا مددزاده – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل
فریده صابونچی – کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

چکیده:

مدیریت پایدار مفهومی است که به عنوان یک مساله جهانی به آن نگریسته شده است. این مفهوم از دیدگاه های مختلف بررسی و تعاریف مختلفی ارائه گردیده است و از آن به عنوان راهکاری برای کمک به مقابله با چالش هایی نظیر افزایش جمعیت، تخریب محیط زیست، محدودیت منابع نابرابری اقتصادی اجتماعی، فقر، بیماری، ناهنجاری هایاجتماعی، استفاده می کنند و در این زمینه مدیریت پایدار کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تفاوت آن با کشاورزی متداول این است که در کشاورزی پایدار بر ثبات عملکرد طولانی مدت با حداقل تاثیر بر محیط تاکید می شود در حالی که در کشاورزی متداول بر اهداف کوتاه مدت و حداکثر عملکرد توجه می گردد. در کشاورزی پایدار به سه اصل درآمد کافی به ویژه برای افراد کم درآمد افزایش قابلیت دسترسی به غذا و مصرف آن و همچنین حفظ و بهبود منابع طبیعی و حداقل بهره برداری از منابع غیرقابل تجدید تاکید می شود. و در این زمینه یکی از موضوعات مهم قابل بررسی مدیریت پایدار آفات و علفهای هرز در کشاورزی می باشد. با وجود آنکه استفاده از علف کش ها و آفت کش ها در مدیریت علف های هرز و آفات در مزارع کشاورزی به واسطه اثرات جانبی آنها که باعث آلودگی زیست می شود ولی متاسفانه به خاطر موثر بودن و صرفه جویی در دقت و نیروس انسانی از آنها استفاده می گردد. بنابراین بایستی با اعمال مدیریت مناسب استفاده از مواد شیمیایی را به حداقل رسانده و از روشهای مناسب دیگری مانند کنترل مکانیکی، کنترل زراعی، تناوب کشت گیاهان زراعی، کنترل بیولوژیک، تاریخ کاشت و برداشت، بیوتکنولوژی، IPM، گیاهان آللوپاتیک و ترکیبات طبیعی، برای از بین بردن علف های هرز و آفات استفاده کرد و بکارگیری از آفت کشها و علف هرزکشها به عنوان آخرین راه حل است.