سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیده صدیقه حسنی مهر – استادیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستار

چکیده:

جنگل ها از نقش مهمی در حفاظت از منابع طبیعی و تأمین قسمتی از نیازهای گروه های انسانی برخوردار بوده و دارای جای گاه خاصی در توسعه اقتصادی – اجتماعی هر منطقه می باشند . در جنگل های ایران تنها در محدوده ای کوچک که به صورت یک نوار باریک در حاشیه جنوبی دریای خزر از آستارا در گیلان تا گیلداغی در گلستان قرار دارد، قابلیت تولیدات صنعتی چوب فراهم است . جمع آوری داده ها بر اساس تلفیقی از مطالعات کتاب خانه ای و میدانی صورت گرفته است . این مقاله روش های فعلی استفاده از منابع جنگلی را بیان می کند و بر اساس یافته ها و نتایج تأیید می نماید که در مرغوب ترین جنگل های کشور ( جنگل های شمال ) به دلیل استفاده بی رویه از منابع جنگلی با کاهش یک سوم توان تولیدی مواجه ایم که با ادامه بهره برداری بی رویه از منابع جنگلی، ابتدا منابع طبیعی دیگر مانند خاک، آب و پوشش گیاهی و در مرحله بعد با کمبود منابع یاد شده، انسان آسیب جدی خواهد دید . با ارائه روش مدیریتی نظام مند در راستای حفظ منابع
جنگلی و افزایش توان تولیدی آن و به خدمت گرفتن این منابع برای تأمین نیازهای مادی جامعه و با در نظر گرفتن اصل بقاء منابع جنگلی می توان گام های مؤثر به سمت توسعه برداشت .