سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

محمد عواطفی همت – دانشجوی دکتری گروه جنگل داری دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه تهران
تقی شامخی – دانشیار گروه جنگل داری دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه تهران
وحید اعتماد – استادیار گروه جنگل داری دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه تهران
مرتضی فرهادی – استاد گروه مردم شناسی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

در عصر کنونی پیروی از سبک توسعه ی غربی باعث ایجاد دگرگونی های عمیقی در محیط زیست و زوال منابع در دسترس انسان شده است، به همین دلیل تشویق و توسعه ی ساز و کارهای مربوط به حفظ منابع زیستی با بهره گیری از دانش های سنتی مرتبط با آن می تواند در بازگشت تعادل به عرصه ی فکر و عمل سطوح مختلف استفاده کنندگان و در نتیجه، نگه داری اکوسیستم ها و گونه های در معرض تهدید نقش محوری ایفا نماید . از جمله ی زمینه های مفید برای دسترسی به توسعه ی پایدار، دانش بومی کشاورزی است که کشاورزی بوم شناختی بر پایه ی آن استوار گردیده است . این مطالعه که به شیوه ی مشارکتی با بهره گیری از ابزارهای مشاهده ی مشارکتی، مشاهده و مصاحبه های نیمه ساختاریافته و ساختارنیافته انجام شده است دانش بومی کشاورزان روستای چتن از توابع شهرستان نوشهر در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفته است و جنبه های مختلف آن شامل عملیات کاشت، داشت و برداشت در زمینه ی اداره ی علف زارها، مزارع کشاورزی آبی و دیم و درختان میوه با نمونه هایی از خاک شناسی، هواشناسی و گیاه شناسی بومی و مسایل اجتماعی مرتبط توصیف شده است . مشخصه ی مهم این نظام کشاورزی عدم استفاده از کودها و سموم شیمیایی است . در نهایت بهره گیری از چنین دانشی در زمینه ی کشاورزی باعث برآورد قسمت عمده ی نیازهای غذایی خانوار می شود.