سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رحیم معصومی – پژوهشگاه علوم تکنولوژی

چکیده:

سازمانهایی که بنا به طبیعت ویژه خود با ماموریت های مهندسی و تکنولوژیک سر و کار دارند، فعالیت وسیعی را در جهت خلق اطلاعات جدید، تکنولوژی نو، ابداع، اختراع و بهبود کمی و کیفی محصولات انجام می دهند. مدیریت پروژه بخش ویژه ای از این فرایند مستمر است که تحقق اهداف مذکور را تسهیل می کند. هدف از بکارگیری مدیریت پروژه، تلفیق حساب شده و منطقی سه عامل اصلیزمان، هزینه و عملکرد فنی بودهکه بقای سازمانهای صنعتی را تضمین می کند. مدیریت پروژه موثر در مراکز صنعتی هنگامی می تواند شکل گیرد که بر اساس یک برنامه استراتژیک استوار گردد. برنامه ریزی استراتژیک قادر است چارچوب کاملاً مناسبی را جهت اجرای پروژه های یک سازمان فراهم آورد. مدیریت پروژه مورد بحثاین مقاله در خصوص ماموریت های تحقیق و توسعه سازمانهای صنعتی است. مراکز تحقیق و توسعه دارای ویژگی هایی است که برای بکارگیری مدیریت پروژه لازم است این ویژگیها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. سازماندهی و رهبری این مراکز، فرایند طراحی و تولید محصولات صنعتی در این سازمانها، دوران اصلی در حمایت محصولات صنعتی از نمونه مسائلی است که در این ارتباط مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. بررسی دقیق لزوم پرداختن به مدیریتپروژه و دلایل بکارگیری آن، تمایزات پروژه با سایر مدیریت های رایج در سازمان، سلسله مراتب برنامه ها، فرایند مدیریت پروژه ، بررسی دوره حیات پروژه ، تعریف و مقایسه مشخصات بعضی از پروژه ها، بررسیدلایل موفقیت و عدم موفقیت پروژه ، و سیستم مدیریت پروژه و بررسی آن در مراکز تحقیق و توسعه از مواردی است که بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.