سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اقبال شاکری – استادیاردانشکده مهندسی عمران ومحیط زیست- دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی
علی قربانی – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت-دانشکده مهندسی عمران ومحیط زیست- دا

چکیده:

یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور طرح های عمرانی آن گشور می باشد.در ارزیابی موفقیت طرح های عمرانی آنچه بیش از همه عینیت دارد مهندسی فنی آنها است در حالی که ممکن است عوامل دیگری که به نظر نامرئی می رسند نقش مهم و برجسته ای داشته باشند یکی از عواملی که بنیان اعتباری طرحهای عمرانی بر روی آن استوار است طراحی و مهندسی پروژه از منظر "حقوقی" است. براساس تعریف پیمان، پیمانکار متعهد به انجام موارد تحت پیمان با کیفیت معلوم در طی مدت زمانی مشخص و براساس قیمت خاصی می باشد. لذا با بررسی همین تعریف می توان چنین استنباط کرد که اگر هر یک از عوامل اصلی پیمان دچار تفاوت گردد می تواند ادعای پیمانکار را به دنبال داشته باشد. علت اصلی ادعاهای پیش آمده رامی توان در دو عامل تغییر و تاخیر خلاصه نمود. مدیریت پروژه در راستای ارضا, اهداف عالیه پروژه نیازمند به تسلط به عوامل موثر در پیدایش تاخیرات و تغییرات می باشد تا بنا به مورد با لحاظ پیش بینی های لازمه اقدامات مرتبط را به عمل آورد.هدف این مقاله بررسی موضوعی علت عمده ادعاهای مالی پیمانکار میباشدو سعی شده است که مروری کلی بر عوامل اصلی ایجادادعا صورت پذیردو در انتها نیز راهکارهایی جهت پیشگیری و نیز حل این موضوع ارائه گردد.