سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدسیروس سادات نیا – شرکت انرژی نوین

چکیده:

آمایش و مدیریت پسمان های اکتیو یکیاز مباحث مهم در چرخه سوخت هسته ای می باشد. نوع رادیونوکلید تولید شده ونیمه عمر آن، نوع پرتو تولیدی توسط رادیونوکلید، مقدار و اکتیویته پسمان، شکل فیزیکی پسمان و … در انتخاب فرایند آمایش و نحوه دورریزی آن نقش مستقیم دارد و طراحی و اجرای این موارد بعهده مدیریت پسمانداری می باشد. در این مقاله سعی شده است بصورت اجمالی و در حد کلیات با موارد ذکر شده آشنا شده و وظایف مدیریت پسمانداری طبق میثاق های بین المللی شرح داده شود.