سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد کازرونی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
افشین کازرونی – استادیار دانشگاه شهید رجایی

چکیده:

در دو دهه اخیر، درخواست برای پیاده سازی ERP، رشد روزافزونی داشته است. سازمان های درخواست کننده از نوع تولیدی، خدماتی یا حتی درمانی در دو بخش خصوصی و دولتی قرار دارند. نمونه های موفق و ناموفق زیادی را می توان برای هر کدام از این سازمان ها نام برد. پژوهش های زیادی در ارتباط با شناسایی عوامل موثر در افزایش احتمال موفقیت پیاده سازی پروژه های ERP تاکنون انجام شده است. هر یک از این تحقیقات گروهی از عوامل خاص را مورد بررسی قرار داده و سعی کرده اند تا تاثیر آنها را در موارد مورد پژوهش خود مشخص کنند. آنچه در بیشتر این پژوهش ها کمتر از سایر عوامل مورد بررسی قرار گرفته است، اهمیت معماری سازمان، مدل ارایه شده از ان و تاثیر روش مدل سازی در افزایش احتمال موفقیت پیاده سازی پروژهاست. د این مقاله اهمیت برخورداری از معماری سازمان، نحوه مدل سازی ان و تاثیر این دو در اجرای پروژه های ERP، شامل زمان، هزینه، آموزش، مدیریت تغییرات، مهندسی فرایندها، و در نهایت تحویل موفقیت آمیز ان به کارفرما مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در انتها نیز، با ارایه یک نمونه اجرا شده، دست اوردهای بدست امده در این پژوهش نشان داد ه شده است.