سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین عطائی فر – سرپرست دفتر تحقیقات و فناوری، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

چکیده:

شناخت عوامل تأثیر گذار در تأمین آب برای شرایط بحرانی به ویژه در بخش شریان های حیاتی از جمله تصفیه خانه های آب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. تأمین آب بهداشتی و سالم در راستای پیشگیری از هرگونه آلودگی های کیفی آب در شرایط بحرانی از اهمیت زیادی برخوردار است لذا پیش بینی لازم برای حفاظت منابع آب و استفاده از راهکارهای اساسی قبل از وقوع بحران و اقدامات مدیریتی در شرایط خاص بحرانی با استفاده از طرح مدیریت ریسک از اهمیت زیادی برخوردار است.مدیریت ریسک فرآیندی است که سطح تحمل یک خطر مشخص را شناسایی می کند و اطلاعات لازم را برای اقدامات مربوط به کاهش اثرات مخاطرات و مقابله با آنها در اختیار تصمیم گیران می گذارد. خصوصیات مخاطره در شرکت های آب و فاضلاب بستگی به شدت و قدرت احتمال خطر، وسعت یا اندازه، چارچوب زمانی یا زمان وقوع و قابلیت مدیریت خطر دارد. مخاطرات به وضعیتی می گویند که خطر بالقوه برای آسیب رساندن به کارکنان، تأسیسات و تجهیزات و یا مجموعه ی آنها در شرکت های آب و فاضلاب محسوب می شود. امروزه نگرش ها تغییر یافته به طوری که از " خطر به آسیب پذیری" و از " واکنش به پیش کنش " و از " فعالیت های غیر مشارکتی به مشارکتی" و از "مدیریت واکنش به مدیریت ریسک" برنامه ریزی می شود.شرایط اضطراری ناشی از خشکسالی، وقوع زلزله، سیل، طوفان شدید، تغییرات ناگهانی کیفیت آب و یا سایر عوامل محیطی می باشد. در راستای استقرار مدیریت پیشگیرانه در شرکت های آب و فاضلاب به ویژه در تصفیه خانه های آب ضروری است مؤلفه های کاهش خطر برای شرایط اضطراری از جمله میزان اهمیت بخش های آبرسانی، امکانات شرکت برای شرایط اضطراری (وضعیت نیروی انسانی، وضعیت ساختاری شرکت ها، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری شرکت ها)، وضعیت قطع آب و تعمیرات سامانه آبرسانی، وضعیت کاربری مؤلفه های سامانه های آبرسانی در چارچوب برنامه های کاهش ریسک و وضعیت آمادگی شرکت به ویژه در تصفیه خانه های آب برای شرایط اضطراری مشخص گردد. در این مقاله با گذری بر وضعیت موجود تصفیه خانه های آب، ضرورت استقرار مدیریت پیشگیرانه برای تأمین آب در شرایط اضطراری با محوریت تصفیه خانه های آب تشریح شده و راهکارهای اجرایی پیشنهاد می گردد.