سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین ملکی نژاد – استادیار دانشکده منابع طبیعی
سمانه پورمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی

چکیده:

ایران با متوسط نزولات جوی ۲۵۰ میلی متر در سال از کشورهای خشک جهان و دارای منابع آب محدود است عواملی همچون رشدجمعیت نیاز به غذای بیشتر ضرورت ارتقای سطح بهداشت و رفاه اجتماعی توسعه صنعتی و حفاظت اکوسیستمها، تقاضای آب را روز به روز بیشتر می کند.