سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین میسمی – مدیر دفتر تحقیقات شرکت آبفار اصفهان
سیدهاشم نوربخش – دبیر کمیته PM شرکت آبفار اصفهان
حامد حقی – کارشناس دفتر مقاوم سازی ایزان دفترتهران
ابوالفضل زرنگاریان – کارشناس دفتر مقاوم سازی ایزان دفتر تهران

چکیده:

در روستاهای کشور با توجه به گستردگی و دور افتاده بودن آنها در مناطق مختلف جغرافیایی و محدودیت های تامین آب شرب موجود در عرصه کویری ایران باید راهکارهایی در جهت کاهش مصرف در هر منطقه متناسب با خودش در نظر گرفت . که با این رویکرد مطمئنا کاهش چشمگیری در هزینه ها و مشکلات فراروی تامین آب شرب سالم و بهداشتی خواهیم داشت . در این مقاله سعی شده راهکارهای مختلف کاهش نیاز آبی یا کاهش مصرف آب به صورت کلی برای بکارگیری مناسب تر ارائه گردد .