سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صفورا ربیع زاده – کارشناس بهداشت محیط مجتمع درمانی حضرت رسول اکرم تهران
نفیسه نوریه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
آزیتا سیروس – مسئول بهداشت محیط مجتمع درمانی حضرت رسول اکرم تهران

چکیده:

مدیریت صحیح ضماندهای بیمارستانی از لحاظ زیست محیطی دارای اهمیت فراوان می باشد و نانچه مدیریت پسماندهای بیمارستانی بدرستی صورت نگیرد، علاوه بر تأثیرات سوء بهداشتی، بر فعالیت های اصلی بیمارستان تأثیر گذار خواهد بود و برای محیط زیست نیز اثرات سوء در بر خواهد داشت. کلید درسیدن به مدیریت کارآمد شناخت خصوصیات کمی و کیفی مواد زائد بیمارستان، جداسازی، جمع آوری و در نهایت تصفیه و دفع مناسب با توجه به نوع مواد زائد تولیدی می باشد. براساس ماده ۱۵ قانون مدیریت پسماندها تولید کنندگان پسماندهای ویژه که پسماندهای پزشکی نیز شامل این گروه می باشند موظفند بابهینه سازی فرآیند، تولید پسماندهای خود را به حداقل برسانند. هدف از ارائه این مقاله ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش پسماندهای بیمارستانی بر اساس تجربیات بدست آمده و مطالعات انجام شده و تدکید بر اهیمیت ایجاد نگرش مثبت و آگاهی کافی در مورد تفکیک پسماندهای بیمارستانی خطرناک از پسماندهای معمولی، در پرسنل درمانی اعم از پزشک، پرستار، بهیار، کمک بهیار و دانشجویان پزشکی و پرستاری و … و بیان مشکلات موجود در این راه می باشد. در کل میتوان اظهار نمود که متاسفانه در حال حاضر، علی رغم تلاش های بسیار در خصوص تفکیک پسماندهای بیمارستانی در تهران به دلیل حمل پسماندها به صورت مخلوط، انگیزه جداسازی برای افراد وجود ندارد.