سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صفورا ربیع زاده – کارشناس بهداشت محیط مجتمع درمانی حضرت رسول اکرم تهران
آزیتا سیروس – مسئول بهداشت محیط مجتمع درمانی حضرت رسول اکرم تهران

چکیده:

زباله های عفونی و خطرناک بیمارستانی در اکثر شهر های ایران از مدیریت فنی صحیح برخوردار نمی باشند . از طرف دیگر عدم برنامه ریزی صحیح و اصولی در جمع آوری این گونه زباله ها از سطح شهر منجر بهانتشار عفونت و مواد آلاینده در محیط زیست می گردد. با توجه به تنوع و حجم زیاد زباله های بیمارستانی به ویژه مواد زاید عفونی تولیدی و نیز با عنایت به خطرزایی اینگونه مواد زاید خطرناک، نظارت دقیق ومستمربر نحوه مدیریت آنها جهت تأمین ،حفظ و افزایش سطح سلامت بیماران، کارکنان و سایر افراد جامعه ضروری خواهد بود .
بر اساس ماده ۱۵ قانون مدیریت پسماندها تولید کنندگان پسماندهای ویژه که پسماندهای پزشکی نیز شامل این گروه می باشند موظفند با بهینه سازی فرآیند،تولید پسماندهای خود را به حداقل برسانند.
باید صادقانه گفته شود که کلید و رمز موفقیت مدیریت علمی مواد زاید بیمارستانی ، آگاه کردن تولیدکنندگان مواد زاید در زمینه جداسازی انها در مبدا تولید است .
هدف از ارائه این مقاله ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش پسماندهای بیمارستانی بر اساس تجربیات بدست آمده و مطالعات انجام شده وتاکید براهمیت ایجاد نگرش مثبت وآگاهی کافی در مورد تفکیک پسماند های بیمارستانی خطرناک از پسماند های معمولی ،درپرسنل درمانی اعم از پزشک ، پرستار، بهیار ، کمک بهیارو دانشجویان پزشکی وپرستاری و … وبیان مشکلات موجود در این راه می باشد.