سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمهدی تقوی – عضو هیات علمی سازمات تحقیقات و آموزش کشاورزی

چکیده:

در این مقاله که مبتنی بر تجربیات عملی است مسائل و مشکلات متفاوت مدیریت در کتابخانه ها و مارکز اطلاع رسانی مورد توجه قرار گرفتهو مسائلی مانند نیروی انسانی ، سواد اطلاعاتی، ارتقا کارکنان ، روزامدسازی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی و ویژگی های یک مدیر مطرح شده و راه کارهای عملی رفع مشکلات مدیریتی ذکر شده ارائه گردیده است.