سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

افشین ریاضی – شرکت متن

چکیده:

این مقاله ضمن توجه به نگرش های جدید به سازمانهای امروزی و مفهوم زنجیره تامین و نیز یادآوری میزان اهمیت و نقش فرآیندهای خرید و مدیریت کیفیت تامین کنندگان در این سازمانها، به تشریح بحث مدیریت کیفیت تامین کنندگان از دید خریدار و بخش خرید پرداخته است و در خاتمه با تاکید بر بکارگیری سیستمهای ارزیابی تامین کنندگان، جهت کارآئی و اثربخشی بیشتر فرآیند تدارک، مقایسه ای را میان دو سیستم ارزیابی متداول تر – ایزو ٩٠٠٠ و جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج – ارایه کرده است.