سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی اصغر شارعی – کارشناس سخت افزار ، دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا کیانی ماوی – دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی- علوم و تحقیقات تهران
زهرا کیانی ماوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، دانشگاه تهران

چکیده:

رقابت جهانی،تولیدرا واردعرصه جدیدی کرده است . برای انطباق با این تغییرات عظیم، به روشی که سازمان ها بتوانند درنتیجه پیشرفت گسترده تکنولوژی اطلاعات، کسب و کارخودرا هدایت کنند، الگوی جدیدی ازروابط بین ساز مانی ظهور پیدا کرده است . در یک شبکه سازمان مجازی، سازمان ها به عنوان اجزای این شبکه که نقش تامین کننده یا توزیع کننده محصول رادارند، برای تحقق نیازهای متغیر مشتری بر همدیگر تکیه می کنند . وو ١ و همکارانش نشان دادند که یک مدل تولید مجازی قراراست به کاهش هزینه تولید،افزایش کیفیت محصول و کاهش زمان تاخیر کمک قابل ملاحظه ای نماید . این امر باهدف تشکیل شبکه سازمان های مجازی که درآن نیازهای مشتری از طریق به کارگیری بهترین شایستگی هرکدام از اعضای مجازی تحقق می یابد، انطباق دارد واین کار از طریق کاهش هزینه تولید انجام می شود. مدیریت کیفیت در راستای اهداف شبکه سازمان های مجازی قرار دارد. مدیریت کیفیت برای تحقق الزامات مشتری، کاهش زمان چرخه توسعه ، تولید بموقع و کاهش هزینه های تولید وخدمات ، ضروری است. پذیرش مدیریت کیفیت در شبکه های سازمان های مجازی، به طور چشمگیری توانایی شبکه را برای ارضای نیازهای مشتری، افزایش خواهد داد.با توجه به تحولات سریع و گسترده در دنیای امروز و اهمیت همراهی با این تحولات، در این مقاله سعی کرده ایم مدیریت کیفیت را که امروزه به عنوان ابزار اساسی رقابتی دربین شرکت ها به شمار می آید، درشبکه سازمان های مجازی مورد بررسی قرار دهیم. در نوشته حاضر،یک برنامه چندعاملی ارایه شده است و این اطمینان را به وجود می آورد که جهت کمک به انسجام مدیریت کیفیت در شبکه های سازمان های مجازی، جریان های کاری به دقت نظارت می شوند. عامل ه ا را می توان اجزای محاسباتی دانست که فرض می شود در یک محیط پویا و پیچیده به صورت حساس بوده و به طور خودکار عمل می کنند . چنین برنامه چند عاملی به منظور نظارت بر فعالیت های کنترل کیفیتی در شبکه های سازمان های مجازی که معمولاٌ فاقد یک سیستم موثر جهت نظارت بر کیفیت کالا و خدماتی که توسط اعضا ارایه می شود، مناسب خواهد بود