سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

جلیل ابراهیمی باران –
عبدا… بابائی –

چکیده:

با اینکه در سال های اخیر توجه زیادی به مفهوم مدیریت زنجیره تامی ن شده ولیکن توجه به ارتباط متقابل آن با دیدگاهمدیریت کیفیت در اغلب موارد بسیار سطحی و در قالب موضوعات فرعی پرداخته شده است . اگرچه اهمیت مدیریت کیفیت جامع در سراسر دنیا پذیرفته شده، جا دارد محققین دانشگاهی رویکرد تمرکز یافته تری برای ارزیابی موضوعات مدیریت کیفیت در بستر زنجیره تامین داخل و خارج شرکت به کار بندند . در این مقاله سعی می شود چاچوبی برایمدیریت کیفیت در طول زنجیره تأمین ارایه شود.