سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسام الدین عارف کشفی – مشاوران مهندسی بهبود سیستم

چکیده:

براساس فعالیت های وسیع سازمان های بسیار در عرصه جهانی و با تحولات صورت گرفته در زمینه مدیریت کیفیت، امروزه یک سیستم فعال و موثر برای مدیریت نمودن کیفیت به نحو جامع و کامل شکل یافته که به "مدیریت کیفیت فراگیر" (Total Quality Management) موسوم شده است. سازمان های آینده نگر با درس آموزی از این سیستم و پیاده کردن اصول و مبانی و به کارگیری ابزار و فنون آن خود را برای رویاروئی با نیازمندیهای دنیای نوین کسب و کار و فعالیت مجهز ساخته اند. با توجه به استقرار سیستم های تضمین کیفیت و مدیریت کیفیت در اغلب سازمانهای تابعه و مرتبط با صنعت برق کشور، راه طبیعی تکامل، تحول و پیشرفت این سازمان ها در استفاده از تجارب گرانقدر در زمینه مدیریت کیفیت فراگیر است. در این مقاله با اشاره به تعاریف، چگونگی ایجاد و برقراری سیستم مدیریت کیفیت فراگیر و به خصوص رفع موانع و مشکلاتی که در این راستا وجود دارد پرداخته شده و در پایان این فلسفه مدیریتی را برای ارتقاء کیفیت و بهره وری در سازمان های علاقمند توصیه می نماید.