سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بردیا وحیدی –

چکیده:

مدیریت کیفیت (TQM) راهکردی است که بواسطه آن رقابت پذیری فعالیتهای سازمان از طریق بهینه سازی مستمر محصولات، سرویسها، افراد و محیط کار به حداکثر ممکن میرسد. آنچه مدیریت کیفیت کل را از دیگر فلسفه های مدیریتی متمایز می گرداند پایبندی به شاخصهای کلیدی توجه به مشتری، توجه دائم به مسئله کیفیت، تعهد طولانی مدت، کار گروهی، بهینه سازی مستمر، تعلیم و آموزش، آزادی عمل درکنترل، اتحاد در هدف و نهایتا دادن اختیار و قدرت به کارمندان می باشد. نظر به اینکه یک سازمان با روند کاری غیر ایمن و یا با تولید محصولات غیر ایمن هرگز نخواهد توانست کیفیت و اعتبار لازم برای فعالیت در بازارهای جهانی را کسب کند لذا استقرار نظام TQM برای داشتن سازمانی با استانداردهای مناسب ایمنی و بهداشت امری ضروریست . امروزه بسیاری از سازمانها صرف نظر از آنکه به روشهای متداول قدیم اداره شوند یا به روشهای مدرن، با بکارگیری فلسفه مدیریت کیفیت کل (TQM) و نیز مدیریت ایمنی کل (TSM) که یک دیدگاه مدیریتی موفق و بر گرفته شده از دل TQM می باشد می توانند به مطلوبترین نتایج در زمینه بهینه سازی مستمر برنامه ها و اهداف بهداشت و ایمنی خود دست یابند.