سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدکمال چهارسوقی – استادیار مهندسی صنایع ، دانشگاه تربیت مدرس
جعفر حیدری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس، دا

چکیده:

زنجیره تامین دارای فرآیندها و فعالیت های متفاوتی است که هریک در سطوح متفاوتی از استراتژیک تا اجرایی از اهمیت خاص خود برخوردار هستند . از جمله مهمترین مسایل در حوزه مدیریت زنجیره تامین، مدیریت یکپارچه و هماهنگ کلیه فعالیت ها و فرآیندهای زنجیره تامین در تمام سطوح می باشد . از طرفی تمرکز در مدیریت کلیه فرآیندهای زنجیره در یک واحد مرکزی مشکلاتی از جمله ایجاد پیچیدگی ، حجم بالای اطلاعات نامرتبط و مدیریت ناک ارای زنجیره را موجب می شود . سیستم های چندعاملی دارای این قابلیت می باشند که سطح انعطاف پذیری زنجیره تامین را بواسطه تمرکززدایی در فرآیند مدیریت زنجیره، افزایش داده و همچنین قدرت پاسخگویی اجزاء زنجیره را نیز به نحو مطلوبی افزایش دهند . در این مقاله مدل سازی زنجیره تامین بر پایه عام لهای هوشمند ۱ و یک معماری اولیه از عامل های زنجیره تامین ارایه می گردد . هریک از اجزای زنجیره تامین به عنوان یک عامل هوشمند، با استفاده از مکانیزم های ارتباطی، کنترلی و یادگیرنده جمعی مدل سازی شده و مفاهیم اولیه آن تشریح خواهدگردید