سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

انوش نوری اسفندیاری – سرپرست دفتر اقتصاد و تجهیز مالی، شرکت مدیریت منابع آب
شهاب عراقی نژاد – استادیار مدعو، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

آب، یکی از عناصر اصلی توسعه پایدار محسوب می شود . دستیابی به توسعه پایدار بدون در نظر گرفتنتوسعه بخش آب اگر ناممکن نباشد، بسیار مشکل خواهد بود . جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار و غلبه بر مشکلات ویژه و چالشهای بخش آب، نیازمند سرمایه گذاری در زیرساختهای منابع آب و ارتقاء مدیریت منابع آب موجود هستیم . در این راستا رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب امکان بهینه سازی مشارکت بخش آب در دستیابی به توسعه پایدار را فراهم می کند . از این رو اهدافی که مبنای مدیریت یکپارچه هستند، هم راستا با اهداف توسعه پایدار می باشند . در این مقاله ضمن ارائه تعریف جامعی از مدیریت یکپارچه منابع آب، فهرستی از ابزارهای لازم برای استفاده از این رویکرد در توسعه منابع آب بیان می شود . این ابزارها در سه بخش کلی سیاست گذاری، ابزارهای قانونی / سازمانی و ابزارهای مدیریتی ارائه می شود . در نهایت ضمن ارائه الگوریتم کلی به کارگیری مدیریت یکپارچه منابع آب، در مورد چالشهای فرا روی آن بحث می شود . در این میان بر بهره گیری از مطالعات و تحلیلهای اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین ارکان مدیریت یکپارچه تاکید شده و با توجه به رویکرد تجزیه و تحلیل پیامدی، اهمیت مطالعات فیزیکی و بررسی پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی نیز در این رویکرد مورد تاکید قرار می گیرد .