سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمد میروکیلی – بخش مهندسی هسته ای – دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
مجتبی مرتضوی – بخش مهندسی هسته ای – دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
فرشاد فقیهی – نویسنده اول مسئول، استاد یار بخش مهندسی هسته ای

چکیده:

انرژی هسته ای تنها تکنولوزی تولید انرژی است که متولیان آن تمام مسئولیتها را در قبال پسمان ها پذیرفته و هزینه های آن را به عهده می گیرند. تمامی بخش های چرخه ی سوخت هسته ای مقدار پسمان های رادیواکتیو بسیار کمتر از پسمانهای تولید شده بوسیله ی نیروگاه های تولید برق فسیلی است. در هر مرحله از چرخه ی سوخت تکنولوژی هایکاربردی برای دفن ایمن پسمان های رادیواکتیووجود دارد و روش های امنی برای دفن نهایی پسمان های سطح بالا به صورت فنی ایجاد شده است. که توافق های بین المللی تاکید بر دفن های عمیق زیر زمینی این مواد دارد. این گزارش به بررسی ایدهای نوین دفن زمینی پسمان ها وانتخاب روش های جدید وتعیین ویژگی های چنین انبارهایی می پردازد.