سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

oyvind fedde – مدیر hse پروژه فاز ۶_۸ پارس جنوبی فرا ساحل statoil
شاهپور ستوده منش – معاون مدیرHSE پروژه پارس جنوبیر فاز ۶_۸ فرا ساحل statoil

چکیده:

باتوجه به گسترش سریع صنایع نفت گاز وپتروشیمی درایران و اهمیت جایگاه HSE دراین صنعت نیاز به استفاده ازتجربه دیگرشرکت های بین المللی درپروژه های نفت و گاز ایران برای بهبود استانداردهای HSE یک امرحیاتی است دراین مقاله تجربه موردی شرکت STATOIL درتوسعه بخش فراساحل پروژه ی پارس جنوبی فازهای ۶-۸ و استراتژی و چالشهای HSE پیشروی شرکت sTATOIL دراین پروژ] توضیح داده خواهد شد مشخص بودن وزن HSE دریک قرارداد درنظرگرفتن HSE درتمامی مراحل یک پروژ] کنترل و اعمال موارد HSE ازاولین روزقرارداشتن یک برنامه مدون برای پیگیری HSE درتمامی مراحل قرارداد و البته شناخت ظرفیت ها وضعیت موجود و فرهنگ ایمنی درایران ازعواملی هستند که میتوانند باعث بهبود سیستم و عملکرد HSE یک پروژه شوند درسالیان اخیر استفاده ازپیمانکاران برای اجرای پروژه ها افزایش چشمگیری یافته و حتی بیشتر کارهای خطرناک و دارای ریسک بالا توسط آنها انجام میشود مدیریت HSE درپروژه هایی که چندشرکت مسئولیت اجرای آن رادارند نیازمند همکاری بیشتر و نیز مشخص بودن مسئولیت ها و وظایف هربخش و شرکت برای اجرای ایمن تر پروژه می باشد این مطالعه موردی روش پیشنهادی شرکت STATOIL برای مدیریت و توسعه پروژه های نفت و گازایران برای انجام آنها با استاندارد بالاتر HSE را معرفی می نماید