سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی اصغر قریشی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه مازندران
مجید مهدویان – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه مازندران

چکیده:

توصیف صحیح انتقال چند جزئی در غشاءهای پلیمری گامی اساسی در راه طراحی، افزایش مقیاس و بهینه سازی سیستم های جداسازی غشائی گازها می باشد . در این مطالعه نقش اثر کوپل رسوخ و اثر انتخاب مرجع حرکت در عبور مخلوط گازها از غشاء های پلیمری به وسیله مدل پدی ده ای قانون فیک تعمیم یافته برای سیستم های چند جزئی برآورد شده است . سیستم انتخاب شده عبور گزینشی ۴CO2 /CH از ورای پل یآمیدشیشه ا ی می باش د. نتایج مدل سازی نشان می دهد که کوپل رسوخ در حالت مخلوط وجود دارد و شار متان (جزء با جذب ترجیحی کمت ر) شدیدا متاثر از حضور جزء دوم می باشد. همچنین جریان گزینش ناپذیر توده ای بخش مهمی از شار متان را تشکیل داده در حالیکه در مورد ۲CO عمدتا این انتقال به صورت نفوذی صورت میگیرد.