سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرامرز دولتی اردجانی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
علی مرادزاده – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
محمد قاضی مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایرا
مجتبی محمدو خراسانی – مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، اداره ژئوفیزیک

چکیده:

جهت اکتشاف تله‌های نفتی در منطقه ساوه که بخشی از حوضه رسوبی قم می‌باشد، عملیات گرانی سنجی در طول ۴۷ پروفیل در ۱۴۳۳ ایستگاه طراحی و انجام پذیرفت. پس از انجام تصحیحات لازم و حذف اثرات ناحیه‌ای، نقشه‌های باقی مانده گرانی تهیه شده. تعیین پارامترهای هندسی و فیزیکی آنومالی‌های مشخص شده از مسائل اساسی و مهم در تفسیر کمی نتایج گرانی سنجی برای هر گونه تصمیم‌گیری بعدی است که می‌تواند در مدیریت هزینه‌های کلان مؤثر واقع گردد. از این رو در مقاله حاضر داده‌ای گرانی منطقه مورد مدل‌سازی دو و سه‌بعدی معکوس قرار گرفت. برای این منظور از نرم‌افزار Modelvision Pro استفاده شد. تفسیر نتایج مدل‌سازی دو و سه بعدی نشان داد که اکثر ساختارها در عمق کمتر از ۱۰۰۰ متری واقع شده‌اند که گویای این واقعیت است که این ساختارها احتمالاً در تشکیلات قرمز فوقانی بوجود آمده‌اند و چین‌خوردگی‌ها مربوط به سازند قم نمی‌باشند.