سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی سلامی کلجاهی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید حدادی اصل – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمهدی قافله باشی زرند – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

چکیده:

در این تحقیق واکنش پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزورهای زیگلر-ناتا از دیدگاه روابط ریاضی بررسی شده است . برای این کار ابتدا واکنش های شروع، انتشار، اختتام و غیرفعال سازی در نظر گرفته شده و سپس روابط مربوط به آن ها با استفاده از روابط واکنش های ابتدایی به دست آمده است . در ابتدا برای حل راحت تر معادلات چندین فرض ساده کننده در نظر گرفته شده است؛ مانند صرف نظر از واکنش های انتقال و غیر فعال شدن مراکز فعال. نتایج نشان داد که این فرض ها فقط در مراحل اولیه واکنش صحیح هستند و پس از حدود ۲۰ دقیقه از زمان واکنش مدل نتایج تجربی را پوشش نمی دهد . در گام بعدی واکنش انتقال به مونومر و غیرفعال شدن مراکز فعال نیز در نظر گرفته شدند که برای سرعت و اکنش رابطه جدیدی به دست آمد که این رابطه تا حد قابل قبولی نتایج تجربی را پوشش داد.