سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریانه پور سردار – دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی، گروه کامپیوتر
محمدعلی نعمت بخش – دفتر تحقیقات بانک ملت

چکیده:

در سالهای اخیر برای بکارگیری تعامل خود عاملهای نرم افزاری توجه زیادی معطوف مذاکره خودکار شده است. مذاکره الکترونیکی پروسه ای است که در آن دو یا چند عامل به تصمیم معینی می رسند. برای مذاکره عالمها باید پروتکل ارتباطی بین آنها، مدل ارائه پیشنهاد، تغییر پیشنهاد، امتیاز بندی و تصمیم گیری نهایی طوری که بیشترین سود را برای عامل خودمختار خریدار به همراه داشته باشد، طراحی گردد. در این مقاله مدلی برای مذاکره الکترونیکی بین عاملهای نرم افزاری خودمختار خریدار و فروشنده ارائه شده است و قرار داد حاصل شامل چندین متغیر است که بطور همزمان مورد بحث قرار می گیرند.در مدل پیشنهادی علاوه بر ترجیحات خریدار و فروشنده، شرایط محیطی و رفتار طرف مقابل نیز مد نظر قرار گرفته است. این مدل در محیطGrasshopperو با زبان جاوا پیاده سازی و عملکرد آن بررسی شده است.