سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم صبورپارسا – کارشناسارشد مامایی
امیر طباطبایی – کارشناسارشد پرستاری

چکیده:

یکپارچگی میان ذهن، احساس و جسم که جنبه های اجتماعی و عقلانی انسان را در مسیر ارتقای شخصیت سوق داده ومنجر به ایجاد ارتبط و عشق می گردد بهداشت جنسی نامیده می شود.رفتار جنسی انسان، بخشی از رفتار اجتماعی او را تشکیل می دهد. همان گونه که انسان موجودی غیر ( طبیعی ) است ، یعنی تحت تاثیر عوامل اقلیمی ، اجتماعی ، سیاسی جنسیت او نیز غیر (طبیعی ) است.جنسیتsexualityیعنی مجموعه احساس و رفتار و واکنش های جنسی بلافاصله پس از تشخیصجنس کودک ، هویت جنسی او تعیین می گردد.جامعه این حق و وظیفه را برای خود به رسمیت می شناسد که هویت جنسی کودک را تعیین کند پوشش، اسباب بازی ، تفریحات، انتخاب درس مدرسه ،بروز احساساتو آرزوهای کودک ، تحت عنوان زنانگی و مردانگی تعیین شده و شکل داده می شود و علاوه بر این به کودک آموخته می شود که چگونهبا غرایز جنسی اش بر خورد کند. جا انداختن نرم ها و ارزش گذاریها به دو شکل انجام می گیرد: ۱- آگاهانه و هدفمند ۲- ناآگاهانه و بدون قصدو هدف در مورد اول آگاهانه سعی بر تربیت کودک می شود.به کودک شرم آموخته میشود ، اینکه عریانی چیز بدی است، دختر باید مودب باشد….کودک بسیاری از نرم ها را بدون اینکه قصد آموزش و تربیت او باشد، از لایلای گفتار و رفتار دیگران فرا میگیرد.خوشحالی دیگران از ازدواج دو تن و ناراحتی و ابراز تاسفشان از جدایی دو نفر کودک را به این نتیجه می رساند که لزدواج یا حداقل پیوند پایدار زن و مرد امریس ضروری. در عصر رسانه ها ، تلوزیون نیز نقش مهمی در تربیت کودک دارد.بسیاری از ارزش گذاریها ی جنسی را کودک از طریق تلوزیون فرا می گیرد.در این مورد نیز اغلب قصد آموزش کودک نیست بلکه کودک در یافتهای خود را درونی میکند