مقاله مراتب هستي در گلشن راز شبستري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۷۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: مراتب هستي در گلشن راز شبستري
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وجود
مقاله وحدت
مقاله مراتب هستي
مقاله شبستري و گلشن راز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فضيلت بهبهاني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظريه وحدت وجود در ادب عرفاني ايران و شعر فارسي بازتابنده مفاهيم و مضامين عميق و تصويرهاي بديع و بلاغي را بوجود آورده است.
جهان شناسي وحدت وجودي، اگرچه به عنوان ديدگاهي معرفتي به شمار رفته است؛ اما هزاران هزار نهال زيبايي بنياد را به صورتي رازآميز شكوفا و بارور كرده و از اين روي از سامانه اي جهان شناسانه به نظامي زيبايي شناختي و هنري گراييده و افسونگر و دلربا شده است.
مراتب هستي در نظريه وحدت وجودي نيز زمينه هاي گسترده و ناپيدا كرانه اي را براي پيوند اغراض معرفتي و زيبايي شناختي پديد آورده است.
در اين مقاله، مراتب هستي از ديدگاه محمود شبستري در كتاب تعليمي گلشن راز و كاركردهاي بلاغي آن در ادب فارسي مورد بررسي قرار گرفته و به ويژگيهاي نادر گلشن راز در مقايسه با منظومه ها و سروده هاي عرفاني ديگر اشاره شده است.