سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یونس خوشخو – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه تهران
غلامعلی کمالی – عضو هیئت علمی پژوهشکده هواشناسی و علوم جو
مسعود عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

خشکسالی یک خطر اقلیمی است که تقریباً در تمام نقاط جهان اتفاق میافتد و باعث پدید آمدن تلفات جانی، خسارات اقتصادی و فساد محیط میشود . استراتژیهایی که برای به حداقل رساندن اثرات زیانبار خشکسالی در یک مقیاس کوچک محلی بکار گرفته میشوند متفاوت از استراتژیهایی است که باید برای مبارزه با خشکسالی در سطح ملی یا کشوری بکارگرفته شوند . یکی از مراحل مهم مدیریت خشکسالی در سطح ملی، راه اندازی یک طرح آماده برای کاهش اثرات زیانبار خشکسالی میباشد که این امر اقدامی مهم و مفید در جهت سوق دادن مدیریت خشکسالی از حالت مدیریت بحران به سمت مدیریت ریسک می باشد . در این مقاله روشهای مدیریتی و اجرایی جهت تدوین یک طرح آماده که شامل یک پروسه ده مرحله ای است تشریح می گردد .