مقاله مراحل تشکيل و تکوين کانسار سولفيد توده اي غني از طلاي باريکا، خاور سردشت، شمال باختر پهنه دگرگونه سنندج – سيرجان: بر اساس مطالعه ساخت، بافت و ميکروترمومتري سيالات درگير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زمين شناسي اقتصادي از صفحه ۹۷ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: مراحل تشکيل و تکوين کانسار سولفيد توده اي غني از طلاي باريکا، خاور سردشت، شمال باختر پهنه دگرگونه سنندج – سيرجان: بر اساس مطالعه ساخت، بافت و ميکروترمومتري سيالات درگير
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانسار سولفيد توده اي غني از طلا
مقاله کانسنگ سياه نوع کروکو
مقاله سيالات درگير
مقاله دگرگوني
مقاله دگرشکلي باريکا
مقاله سنندج – سيرجان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاج الدين حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: راستاد ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوب پور عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: محجل محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانسار سولفيد توده اي غني از طلا (و نقره) باريکا، در ۱۸ کيلومتري خاور سردشت، در شمال باختر پهنه دگرگونه سنندج – سيرجان قرار دارد. واحدهاي سنگي رخنمون يافته در محدوده باريکا، مجموعه اي از سنگهاي آتشفشان – رسوبي زيردريايي دگرگون شده کرتاسه، شامل متاولکانيکهاي آندزيتي، متاتوفيت، فيليت و اسليت مي باشند. کانسار باريکا، از دو بخش کانسنگ چينه سان و زون استرينگر تشکيل شده است که به طور کامل در واحد متاولکانيک آندزيتي Kmv1 قرار گرفته اند. بخش چينه سان کانسار، متشکل از کانسنگ هاي سولفيدي و باريتي همراه با بخشهاي فرعي از نوارهاي سيليسي است که به صورت توده اي و يا نوارهاي موازي بر روي رگه هاي سيليسي زون استرينگر، که کمرپايين بخش چينه سان را قطع کرده اند، قرار گرفته است. بخش چينه سان کانسار از نظر كاني شناسي تنوع زيادي داشته و از پيريت، اسفالريت، گالن، استيبنيت، مجموعه اي از سولفوسالت ها و طلا (الكتروم) تشکيل يافته است. کاني شناسي رگه هاي سيليسي زون استرينگر ساده بوده و شامل پيريت، گالن، اسفالريت، تترائدريت و مقادير نادر كالكوپيريت مي باشد. هر دو بخش کانسنگ چينه سان و زون استرينگر، در اثر عملکرد پهنه برشي باريکا به شدت دگرشکل شده اند. عيار متوسط طلا و نقره در بخش چينه سان کانسار به ترتيب ۸٫۳ و ۴۲۰ گرم بر تن و در رگه هاي سيليسي زون استرينگر به ترتيب ۰٫۷ و ۳۲ گرم بر تن اندازه گيري شده است. عيار مجموع فلزات پايه در کانسار باريکا همواره کمتر از ۱ درصد است.
مطالعات اخير حاکي از آن است که کانسار سولفيد توده اي باريکا، شکل ناقص و تکامل نيافته از يک کانسار سولفيد توده اي نوع کروکو است که تنها بخش کانسنگ سياه در آن تشکيل گرديده و فاقد کانسنگ هاي زرد و پيريتي است. اين کانسار بعد از تشکيل، درجه پايين دگرگوني (رخساره شيست سبز) و درجه بالاي دگرشکلي را تحمل کرده است. فرآيندهاي دگرگوني و دگرشکلي اعمال شده بر روي کانسار، ساختها، بافتها و اشکال جديدي از کانه هاي طلا در کانسنگ را ايجاد نموده است. در مرحله همزمان با ولکانيسم، نهشت سيالات هيدروترمال کم دما (۱۴۰-۲۰۰ درجه سانتي گراد) و شوري پايين (۹٫۶-۱) درصد وزني NaCl، که از طلا (و ديگر عناصر کانه ساز) غني بوده است، به تشکيل کانسار باريکا، که مشخصات بخش کانسنگ سياه يک کانسار کروکو را داراست، منجر شده است. در اين مرحله از کاني سازي، طلا به صورت غيرقابل رويت در داخل پيريت هاي فرامبوئيدال و در همراهي نزديک با سولفوسالت ها و ديگر کانيهاي سولفيدي تمرکز يافته است. عملکرد دگرگوني پيش رونده (دگرشکلي مرحله D1) بر بخش چينه سان کانسار باريکا، به تبلور پيريت هاي فرامبوئيدال، ايجاد پيريت هاي درشت بلور و تشکيل الکتروم در مرز دانه هاي پيريت تجديدتبلور يافته منجر شده است. عملکرد پهنه برشي باريکا (دگرشکلي مرحله D2)، دگرشکلي شديد کانسار و تحرک دوباره طلا و کانيهاي حاوي Sb, Ag, Pb و As را موجب گرديده و متعاقبا طلاهاي درشت دانه (تا ۳ ميلي متر) در فضاهاي ايجاد شده در اين مرحله از دگرشکلي تمرکز يافته اند. مرحله دگرگوني پس رونده، با تشکيل رگه هاي سيليسي سفيدرنگ فاقد کانه (دگرشکلي مرحله D3) و متعاقبا رخداد يک دسته گسل هاي نرمال با شيب تند (دگرشکلي مرحله D4) همراه بوده است.