سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرهاد دژپسند – دکترای اقتصاد و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی

چکیده:

اقتصاد نوین پدیده جدیدی است که درجریان شکل گیری روندجهانی شدن اقتصاد و همگرایی آن با توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد شکل گرفت. در جریان شکل گیری این پدیده ، شاهد ظهور ابعاد گوناگونی ازپدیده اقتصاد الکترونیکی یا حتی زندگی الکترونیکی هستیم. بهداشتالکترونیکی از کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه بهداشت و پزشکی، بانکداری الکترونیکی از کاربری ICT در ارائه خدمات بانکی، بیمه الکترونیکی از کاربری ICT در ارائه خدمات بیمه ای به عنوان اجزایی از تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از پیامدهای عینی ICT بوده که انجام فرایندهای تجاری مربوط به مبادله کالا، خدمات واطلاعات از طریق شبکه های رایانه ای از جمله اینترنت را مسیر نموده و کمک موثری به جهانی شدن تجارت، رفع محدودیت های زمانی و مکانی، تسریع در فرایند مبادله، دسترسی سریع و آسان بهاطلاعات و تخصیص بهینه منابع اقتصادی می نماید.
در اینجا بنا بر آن داریم تا با اشاره ای به تاریخچه شکل گیری تجارت الکترونیکی در دنیا و سپس در ایران، یک چشم انداز کلی از جریان شکل گیری این پدیده در ایران و برنامه ها و چارچوبهای آینده ارائه کنیم.