سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرشاد اخلاقی – گروه مهندسی متالوژی ومواد دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

تولید کامپوزیت های زمینه فلزی ازروش اختلاط مستقیم شامل مراحل مختلفی بوده و عوامل متعددی درارتباط باخصوصیات فلز زمینه فاز تقویت کننده و پارامترهای تولید درتعیین چگونگی ریزساختار کامپوزیت موثر هستنددراین مقاله بهینه سازی روش تولید و ارتباط آن با ریزساختار و نیز فرایندهای انجماد و عملیات حرارتی کامپوزیت های مذکور مورد بررسی قرارگرفته است