سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مریم اکبرنژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
مژگان خدادادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

مراحل توسعه و تکامل جنینی ماهی شیربت Barbus grypus در مرکز توسعه ماهیان بومی استان خوزستان، در میانگین دمای ۲۵/۵ درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت و میانگین درصد لقاح و تفریخ برای مولدین شیربت به ترتیب ۸۵ و ۷۵ درصد محاسبه گردید، طول لارو تازه متولد شده معادل۷/۹۶۲ میلیمتر ثبت گردید، لارو شناگر ماهی شیربت Barbus grypus دارای کیسه زرده قاشق مانند می باشد و در لارو دو روزه اوپرکلوم و باله سینه ای به وضوح مشاهده گردیدو لارو سه روزه تغذیه خارجی را آغاز می نماید، درپنجمین روز لاروی، کیسه شنا و در ششمین روز آن، باله مخرجی و باله پشتی و دمی به صورت متمایز قابل مشاهده می باشدو در هشتمین روز لاروی جوانه باله شکمی، شکل گرفت و همچنین در لارو دوازده روزه، طول روده افزایش یافته ولی هنوز پیچیدگی روده مشاهده نشده و به صورت مستقیم می باشد.