مقاله مراحل مختلف کانه زايي سولفيدي در کانسار سولفيد توده اي آتشفشان زاد سرگز، شمال باختر جيرفت، سنندج- سيرجان جنوبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۸۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: مراحل مختلف کانه زايي سولفيدي در کانسار سولفيد توده اي آتشفشان زاد سرگز، شمال باختر جيرفت، سنندج- سيرجان جنوبي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سولفيد توده اي
مقاله پالايش زوني
مقاله بازالت
مقاله سنندج- سيرجان
مقاله سرگز
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بدرزاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سبزه يي مسيب
جناب آقای / سرکار خانم: راستاد ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: امامي محمدهاشم
جناب آقای / سرکار خانم: خيمنو دومينگو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانسار سولفيد توده اي سرگز، در شهرستان جيرفت (جنوب خاور استان کرمان) در پهنه سنندج- سيرجان جنوبي واقع است. بازالت هاي بالشي با سن احتمالي ترياس بالايي- ژوراسيک زيرين و با گسترش حدود ۲ کيلومتر مربع، سنگ ميزبان کانسار سولفيد توده اي سرگز هستند. رخداد کانه زايي در درون سنگ هاي بازالتي تا آندزي بازالتي، وجود افق ژاسپيليت و لايه هاي آهن- منگنز در بخش هاي جانبي کانسار، تشکيل منطقه کاني سازي رشته اي (Stringer Zone) به طور ناهمشيب با توده معدني، وجود پيريت به عنوان کاني سولفيدي اصلي، وجود ساخت و بافت برشي و وجود منطقه بندي کانيايي در توده معدني، همگي حاکي از اين است که کانسار سرگز از نوع کانسارهاي سولفيد توده اي آتشفشان زاد است. کاني شناسي اين کانسار، ساده و به طور عمده شامل کاني هاي پيريت، کالکوپيريت و اسفالريت است. وجود نسل هاي مختلف کاني ها در توده معدني، تفاوت در شکل، اندازه، رابطه متقابل بين کاني ها، تاخر و تقدم در رشد کاني ها، بافت هاي جايگزيني، تشکيل بافت هاي برشي گسترده و منطقه بندي کانيايي آن نشان دهنده تاريخچه تکامل پيچيده کانسار و حاکي از فرايندهاي همزمان و پس از نهشت کانسنگ است. بر اساس مطالعات کاني شناسي و ساخت و بافت، چهار مرحله اصلي کانه زايي تشخيص داده شد. مرحله اول عمدتا همراه با تشکيل کاني هاي سولفيدي به صورت پيريت هاي غني از As و مقادير فرعي اسفالريت، کوارتز و باريت است. پيريت فرامبوييدال و پيريت و اسفالريت کولوفرم در اين مرحله تشکيل شده اند. در اين مرحله همچنين، ريزش دودکش سولفيدي، احتمالا به واسطه انحلال زمينه انيدريتي، موجب تشکيل انباشت هايي از برش هاي سولفيدي شده است. مرحله دوم با تشکيل کاني هاي پيريت، اسفالريت، تنانتيت- تتراهدريت وگالن به صورت وجه دار و دانه درشت دنبال شده است که کاني پيريت نسبت به پيريت هاي مرحله اول داراي ميزان کبالت بالاتري است. در مرحله سوم، سولفيدهاي مرحله اول و دوم تحت تاثير فرايند پالايش زوني (Zone Refining) و جايگزيني توسط کالکوپيريت قرار گرفته اند. در اين مرحله، زون غني از کالکوپيريت در بخش زيرين و زون غني از اسفالريت، تنانتيت- تتراهدريت و مقدار کم گالن در بخش بالايي کانسار طي فرايند پالايش زوني تشکيل شده است. در مرحله چهارم، کالکوپيريت ته نشست يافته در بخش زيرين کانسار، تحت تاثير فرايند يادشده بازيافت(Over Refining) ، شسته شده و همراه با کربنات جايگزين کننده باريت، زون غني از اسفالريت و کالکوپيريت را در بخش بالايي کانسار تشکيل داده و زون غني از پيريت را در بخش زيرين بر جاي گذاشته است.