سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سکینه میری – کارشناس ارشد آموزش پرستاری
لاله سلیمانی زاده – عضوء هیئت علمی دانشکده پرستاری بم
روﻳﺎ اﺣﻤﺪ رﺟﺒﻲ – عضوء هیئت علمی دانشکده پرستاری بم
فرزانه سلیمانی زاده – کارشناس وزارت بهداشت درمان

چکیده:

مراقبت های اورژانسی یک ارتباط مهم در زنجیره مراقبتی برای بیماران سالمند میباشد. که به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی ، روانی و نیاز های اجتماعی اشخاص سالمند ، نوع مراقبت و کمیت مراقبتهای اورژانس برای این گروه از بیماران نسبت به سایر گروهها متفاوت می باشد. پزشکان و پرستارانی که در بخش اورژانس کار می کنند باید از این موقعیت خاص آگاهی داشته و خود را در مراقبت از این بیماران تطبیق دهند.
متن:
این مقاله بیان میمند که اشخاص سالمند از مراقبت های پزشکی یش از سایر گروههای سنی استفاده می کنند که به دلیل بالا بودن بیماریهای مزمن در این گروه می باشد. همچنین ، استفاده از بخش های اورژانس ، طول مدت اقامت در بخش های اورژانس ف استفاده از حمل و نقل بیمار با آمبولانس و بستی شدن مورد بررسی قرار می دهد. تقریبا ۱۵% از بیماران بخش های اورژانس را افراد بالای ۶۵ سال تشکیل می دهند کهبه دلیل بیماری های قلبی – عروقی و ریوی و صدماتی که به دلیل سقوط در این گروه سنی رخ می دهد. می باشد. سکته قلبی و شکستگی های لگن نیز در این گروه سنی بیشتر شایع می باشد . تحقیقات نشان داده است که استفاده از آمبولانس برایحمل و نقل با افزایش سن بالا می ورد . به طوریکه بیمارانی که ۶۵ یال به بالا هستند ۵/۶۴ درصد به صورت فوری و غیر فوری از آمبولانس استفاده می کنند . ۶۸-۳۲ درصد سالمندان در بخش های اورژانس پذیرش می شووند که این مورد ، ۳/۲ برابر بیشتر از گروه سنی زیر ۶۵ می باشد.
نسبت پذیرش در ارتباط با شدت اختلالات یا صدمات میباشد بدین معنی که اشخاص سالمندی که از طریق بخش اورژانس پذیرش می شوند ، به نسبت بیشتری نسبت به بیماران زیر ۶۵ سال بستری می شوند . طول مدت اقامت در بیمارستان ارتباط مثبت و مستقیمی یا سن ارد.
توصیه های مراقبتی در سالمندان پذیرش شده در اورژانس شامل موارد زیر می باشد :
۱- نگرش پرستاران و پزشکان که باد نیازهای افرا سالکمند تمرکز داشته باشد.
۲- آموزش و اطلاعات مربوط به رژیم های درمانی که بهتر است در زمان ترخیص و به صورتکتبی و شفاهی و در حضور افراد خانواده ارائه گردد.
۳- توسعه ارتباط با ارائه دهندگان مراقبت های اولیه بهداشتی .
۴- بررسی وضعیت اجتماعی ، روانی و جسمانی افراد سالمند به طور منظم
۵- مروری بر دلذوهای بیمار از نظر اثرات جانبی و تداخلات خصوصا داروهای سایکولپتیکک
نتیجه گیری:
به دلیل تغییرات جمعیت شناختی نسبت به اشخاص سالمند در اجتماع به سرعت رو به افزایش است. و این یک تاثیر مهم وجدی بر مراقبت های اورژانسی و افزایش هزینه ها دارد. یک بررسی و شناخت دقیق از شرایط فیزیکی ، ذهنی ، اجتماعی ، بهبود ارتباط با بیماران و خانواده هایشان ، توسعه همکاری با کارشناسان مراقبت های اولیه و ارائه راهنمایی بعد از ترخیص بیمار در اولویت قرار می گیرد که در نتیجه آن مراقبت اورژانسی در این گروه آسیب پذیر ارتقاء یابد.