سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پرویز مشکی – رئیس مرکز بهداشت کار شهرداری تهران
مهدی مظلومی – مسئول گروه بهداشت محیط و بهداشت و ایمنی مرکز بهداشت کار شهرداری تهران

چکیده:

شهرداری تهران برای تامین غذای زمان کار کارکنان خود و رفاه شهروندانی که به اماکن وابسته به این شهرداری نظیر پارک های شهر تهران، پایانه های مسافربری برون شهری، فرهنگسراها و خانه های فرهنگ، سالن های ورزشی و نمایشگاه های وابسته و سالن های پذیرایی سازمان بهشت زهرا مراجعه می نمایند محل هایی برای عرضه مواد خوراکی و آشامیدنی به دایر نموده است. مرکز بهداشت کار شهرداری تهران در راستای مراقبت از سلامتی کارکنان شاغل و مراقبت بهداشتی در زمینه ایمنی و بهداشت مواد خوراکی و آشامیدنی که در اماکن وابسته به شهرداری تهران به شهروندان عرضه می شود اقدامات زیر را انجام رسانده است: ۱- مراقبت بهداشتی از مواد غذایی که بعنوان غذای زمان کار به کارکنان مناطق و واحدهای سازمانی عرضه می شود مشتمل بر بهداشت ساختمان محل پخت، انبار، لوازم و ابزار کار، مواد غذایی مصرفی، آبدارخانه ها و کارکنان آشپزخانه ها و سالن های غذاخوری. ۲- بهداشت محل های پخت و توزیع غذا در اماکن وابسته به شهرداری تهران نظیر رستورانها، بوفه ها، دکه ها، دیزی سراها، قهوه خانه های سنتی و سفره خانه ها می گردد. در این مقاله مفاد دستورالعمل هایی که برای هر یک ار موارد فوق وضع شده و به مناطق و واحدهای سازمانی شهرداری تهران جهت اجرا ابلاغ گردیده است شرح داده می شود و نحوه نظارت بهداشتی کارشناسان پایگاه های بهداشت و ایمنی مستقر در مراکز بهداشت و درمان مناطق ۲۰،۱۹،۱۷،۱۵،۱۳،۱۲،۷،۳،۱ و پلی کلینیک منطقه ۶ بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل از طریق فرم های ارزیابی (چک لیست) توسط تیمی مرکب از کارشناسان پایگاه و نماینده مقام ارشد منطقه یا واحد سازمانی مربوطه به موارد اجرا گذارده شده است.