سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اصغر نهالپروری – مسئول CM اداره راه آذربایجان شرقی

چکیده:

آگاهی از نفوذ آلاینده ها در سیستم ماشین آلات و تأثیر آن ها در ایجاد خوردگی و فرسایش قطعات فلزی مورد بحث و بررسی در مقاله می با شد . نتایج آنالیز نمونه های روغن که طی سالیان متمادی توسط نگارندة مقاله در بخش ماشین آلات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تطبیق وضعیت عناصر فرسایش ی با نحوة فرسایش قطعات با نمایش عکس ها و نمودارها از مطالب تأکیدی مقاله می باشد . همچنین تأثیر آلاینده ها ، مخصوصًا آب بر روی عناصر و کیفیت روغن های روانکار مورد بحث می باشد .نتایج اجرای مراقبت وضعیت ماشین آلات با روش آنالیز روغن در جلوگیری از نفوذ آلاینده ها و استفاده از روغن های مناسب و افزایش کارکرد روغن های مصرفی و همچنین پیش بینی تعمیرات قبل از گسترش خرابی بسیار مؤثر بوده است در نهایت مراقبت وضعیت ماشین آلات از طریق آنالیز روغن بعنوان یک روش موثر نگهداری و تعمیرات (نت) شناخته شده و توصیه می گردد.