سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی افشاری – معاونت فنی شرکت رجاء، دفتر مهندسی و پژوهش، گروه مهندسی خرید ناوگان، و
رامین صمدی – معاونت فنی شرکت رجاء، دفتر مهندسی و پژوهش، گروه مهندسی خرید ناوگان، و
مجتبی حاجی پور – معاونت فنی شرکت رجاء، دفتر مهندسی و پژوهش، گروه مهندسی خرید ناوگان، و

چکیده:

در این مقاله مراقبت وضعیت و روش های مختلف تعمیراتی در صنعت ریلی معرفی شده و مورد بررسی قرار می گیرد. سپس دو روش تعمیراتی پیش گیرانه و پیش گویانه تجزیه و تحلیل می شوند. در ادامه ارتباط با انواع روشهای موجود مراقبت وضعیت ماشین های دوار و نحوه کاربرد آن در صنعت مورد بحث قرار خواهند گرفت. همچنین در این مقاله روشهایی نظیر آنالیز روغن و تحلیل ارتعاشی شرح داده می شوند