سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین حاجی حسینلو – دفتر تحقیق و توسعه شرکت قطعات اتومبیل ایران JAP

چکیده:

در مسیر رسیدن به خود کفایی صنعتی و شکوفایی ، فن اوری یکی از گام های اولیه مطمئن انتقال فن آوری است. انتقال فن آوری باید با در نظر گرفتن تمام معیارها و مشخصه ها صورت گیرد. به علاوه بایداین مهم توسط کسانی برنامه ریزی و اجرا شود که بر امور آشنایی و احاطه دارند.
با توجه به مفهوم تحقیق و توسعه و تعریفی که از مراکز تحقیق و توسعه به عمل می آید، این گونه مراکز را به عنوان مناسب ترین متولیان امر معرفی خواهیم کرد. یک دفتر یا مرکزتحقیق و توسعه، در زمینه های مختلفی می تواند مشکل گشای انتقال فن آوری باشد و برای هر کدام باید الگو و برنامه خاصی ایجاد نماید. پس از انتقال فن آوری، آنچه اهمیت دارد، حفظ موقعیت به دست آمده و نیز توسعه پایدار است. مراکز تحقیق و توسعه در این موارد نیز می توانند برنامه ریزی های خوبی انجام دهند. به علاوه در این مقاله به الگوهای انتقال فن آوری مناسب و پایدار نیز خواهیم پرداخت.