سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه صف آرا – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
نسرین دسترنج ممقانی – دانشگاه شهید بهشتی
اسماعیل حیدری نژاد – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
کیوان ناوی – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

طی بیست سال اخیر که از طرح مباحث نوآوری و فناوری می گذرد، رویکردهای ویژه ای پدید آمده است . در پاره ای از رویکردها، به مجموعه پارامترها و روابط و تعاملات بین آنها به صورت یک سیستم پرداخته می شود . از پارامترهای مهم در این مجموعه، مباحث پارکهای فناوری ومراکز رشد هستندکه درکشورهای مختلف، تابع شرایط خاص خود می باشند . بحث مراکز رشد در کشورهای مختلف از زاویا و دیدگاههای مختلفی مورد بحث قرار گرفته است . یکی از دیدگاهها افزایش و توسعه نوآوری بوده است که منجر به ایجاد یک مجموعه از شرکت های کوچک ومتوسط ۱ شده است . شرکتهای کوچک و متوسط در رشد وشکوفائی اقتصاد کشورها بلاخص کشورهای در حال توسعه ،جایگاه حیاتی دا شته و این شرکتها برای اینکه بتوانند در بازار رقابتی از مزایای فناوری اطلاعات بهره ببرند ، باید در این زمینه بدرستی عمل کنند . درمقاله حاضر پس از معرفی شرکتهای کوچک ومتوسط ومراکز رشد و بررسی ویژگیهای انها به بررسی اهداف وچالشهای مراکز رشد در ارتباط باشرکتهای کوچک ومتوسط میپردازیم