سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل حیدری نژاد – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
علی یزدیان – دانشگاه تربیت مدرس
نسرین دسترنج ممقانی – دانشگاه شهید بهشتی
آزاده علیدوست – دانشگاه مازندران

چکیده:

اشتغال درکشورهای در حال توسعه و پر جمعیت ، از جمله مسائل مهم و اساسی می باشد که تمام جوانب و ارکان جامعه را تحت پوشش قرار می دهد. تفکر و تعقل در این مقوله و انجام تحقیقات و پژوهش منجر به ارائه راهکارهای اجرایی برای مقابله با این معضل می گردد. کارآفرینان و دانش آموختگان، بخش مهمی از بیکاران را شامل می شوند که بعضا فاقد امکانات و سرمایه کافی برای تحمل ریسک دوران ابتدائی ایجاد اشتغال و خود اشتغالی می باشند. بحث مراکز رشد در دو، سه دهه گذشته درکشورهای مختلف از چند زاویه مورد بحث قرار گرفته است یکی از دیدگاه ها ، توسعه و سرعت بخشی به نوآوری بوده است که منجر به ایجاد یک مجموعه از شرکت هایکوچک ومتوسط شده است. شرکتهایکوچک و متوسط مبتنی بر فناوری هستند و این زمینه ای برای کار آفرینی ایجاد کرده و در کنار آن اشتغال نیز به وجود آمده است. دراین مقاله پس از معرفی مراکز رشد و ویژگی های آنها، به بررسی چالشها و راهکارهای توسعه آنها پرداخته ایم.