سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدعلی احمدی شاپورآبادی – کارشناس برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم

چکیده:

اجماع سطوح تاثیرگذار استفاده از رویه های مشارکت جویانه خلاق و نوگرا و نیز توسعه مبتنی بردانایی، وجود شرایط اقلیم و محیط جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی خاص هریک از استانها ارائه اندیشه ها و نظریات نو در توسعه اقتصادی، اجتماعی و واقعیات مناطق و استانها، و … وجود حلقه های مفقوده ای مانند خلاء یک سطح تصمیم گیری بین منطقه ای بین استانی تداوم شکاف بین مراکز پژوهشی و دستگاههای اجرایی و غیره که در مبحث ضرورتها و دلایل ارائه گردیده است.