مقاله مرجع امنيت در کنش گفتاري امام خميني (ره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي از صفحه ۲۹ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: مرجع امنيت در کنش گفتاري امام خميني (ره)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرجع امنيت
مقاله کنش گفتاري
مقاله کنش گر امنيتي کننده
مقاله امام خميني (ره)
مقاله دولت اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورسعيد فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرجع امنيت، قلب هر نظريه امنيتي به شمار مي رود و از اين رو، عزيمتگاه تحليل و استخراج نظريه هاي امنيتي از جمله نظريه امنيتي امام خميني (ره) است. بر اين اساس، مقاله حاضر چيستي مرجع امنيت را در آرا امام خميني، شناسايي مي کند و در عين حال، آرا ايشان در اين زمينه را به مثابه «کنش گفتاري» به شمار مي آورد، زيرا ايشان را علاوه بر نظريه پرداز امنيتي جمهوري اسلامي، کنش گر امنيتي کننده آن نيز مي داند.
در اين چهارچوب، نويسنده معتقد است مرجع امنيت در کنش گفتاري امام خميني (ره) عبارت است از «دولت اسلامي» که اجزاي آن را به تربيت، «اسلام مکتبي»، «ولايت فقيه» و «مردم»، تشکيل مي دهند.