سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسلم توشنی – شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

چکیده:

د راین مقاله اهمیت ارتباط زیاد مردم با شبکه های توزیع و عدم شناخت آنان از خطرات برق توجه خاص گردیده و به استناد آمار صدمات برق به مردم در جامعه سوای سوانحی که برای پرسنل شرکت توزیع در رابطه با انجام آنان رخ داده حوادث مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و علل آن شناسایی شده است.