مقاله مردم نقش پزشکان و متخصصان علوم بهداشتي را چگونه ارزيابي مي کنند: مطالعه سلامت از ديدگاه مردم ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پايش از صفحه ۳۳۱ تا ۳۳۶ منتشر شده است.
نام: مردم نقش پزشکان و متخصصان علوم بهداشتي را چگونه ارزيابي مي کنند: مطالعه سلامت از ديدگاه مردم ايران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديدگاه هاي مردم ايران
مقاله نقش پزشکان و متخصصان علوم بهداشتي
مقاله سلامت جامعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: آذين سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اميدواري سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: آيين پرست افسون
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فرزدي فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: مفتون فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي
جناب آقای / سرکار خانم: وحداني نيا مريم سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از راهکارهاي ارتقاي کيفيت خدمات بهداشتي درماني، بررسي ديدگاه هاي گيرندگان خدمات است. بدين منظور، مطالعه حاضر با هدف بررسي ديدگاه هاي مردم ايران در خصوص نقش پزشکان و متخصصان علوم بهداشتي بر سلامت جامعه انجام شده است. اين مطالعه از نوع مقطعي و نمونه گيري به صورت چند مرحله اي انجام شد. گروه هدف جمعيت ۱۸ تا ۶۵ سال کشور بودند. جمعيت مطالعه ۲۷۸۸۳ نفر بود که در ۳۰ استان کشور مورد پرسشگري قرار گرفتند. از جمعيت مطالعه ۲۷۶۲۵ نفر به سوال مربوط به نقش پزشکان و متخصصان علوم بهداشتي در سلامت مردم پاسخ دادند.
۲۵٫۹ درصد نقش پزشکان و متخصصان علوم بهداشتي در سلامت مردم را بسيار زياد، ۴۵٫۲ درصد زياد،۲۱٫۳  درصد نه کم و نه زياد، ۵٫۸ درصد کم و ۱٫۸ درصد فاقد نقش تاثير گذار بر سلامت جامعه مي دانستند. بررسي هاي موجود نشان دادند که بين نقش پزشکان و متخصصان علوم بهداشتي در سلامت جامعه و کليه متغيرهاي مورد بررسي ارتباط معني دار وجود دارد. نيز يک سوم جمعيت مطالعه براي پزشکان و متخصصان علوم بهداشتي نقشي قايل نبودند و يا از نقشي که در سلامت جامعه ايفا مي کنند، اطلاعي نداشتند که اين امر مي تواند بيانگر علل عدم مراجعه به پزشکان و متخصصان علوم بهداشتي در پي مواجهه با بيماري ها و مشکلات مرتبط با سلامت باشد. براي اين امر علل متعددي را مي توان برشمرد که در مقاله بدان ها اشاره شده است.