سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدیه جمشیدی گوهرریزی – میراث فرهنگی یزد
فاطمه دانش یزدی – میراث فرهنگی یزد

چکیده:

مردان سخت کوش کویر همیشه به دنبال داهی بودند که این خاک تشنه را سیراب نمایند و با دستان پر تلاش خود آبهایی را که در اعماق زمین خفته بود دوباره زنده نمایند و حیات و زندگی به ان ببخشند. اگرچه مقنی ها با حفر قنات خود دستاوردی جدید ابداع نمودند که پیامد این نوآوری در زندگی ببشری دمیدن روحی زنده بر کالبد کویر بود. اما همواره در برهه های مختلف تاریخ غریب و گمنام مانده اند. در این پژوهش سعی شده به گوشه ای از تلاش این آزادمردان بپردازیم که با کوشش ، تبحر و ظرلفت خود نقش اساسی در شکوفایی تمدن ایران داشتند و آب که همیشه از قداست خاصی در فرهنگ ایرانی برخوردار بود را در کویر ایران به عرصه ظهور رساندند.