سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یاسر نوروززاده – بخش مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد دهقانی –
مهدی افتخاری –

چکیده:

یکی از اصول شبکههایGSMتقسیم ناحیه سرویس دهی به نواحی کوچکتر تحت عنوانLocation Areaها، برای کاهش زمان فراخوانی مشترکین است. این کار در عمل بصورت ایستا انجام میشود. از آنجایی که شناور بودن ترافیک در سطح شبکه و تغییر رفتارترافیکی مشترکین در ساعات شبانه روز اجتناب ناپذیر است، ایستا بودن مرزهای شبکه موجب کاهش کارایی شبکه و عدم سرویس دهی مناسب به مشترکین میشود. در این مقاله الگوریتم ژنتیک و روش مرزبندی گراف پویا شده، برای مرزبندی پویا در شبکه هایGSM استفاده شده است.. روش پیشنهادی با توجه میزان ترافیک و رفتار مشترکین مرزبندی جدیدی را ارائه میکند