سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا عاشوری – بخش زمین شناسی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از مسائل مهم زمین شناسی تعیین سن طبقات زمین با استفاده از فسیلهای موجود در آنها است که در این میان کنودونت ها بخصوص در پالئوزوئیک و به ویژه دونین بالایی و کربونیفر زبرین دقیق ترین سن ها را مشخص می نماید. تعیین مرز بین دوره ها و دورانها که بیشترین تغییرات زمین شناسی را اشهد بوده اند از اهمیت بیشتری برخوردارند.
اخیرا کمیته بین المللی چینه شناسی دونین (SDS) بر آن شده است به منظور تطبیق سنگهای دونین در سطح دنیا اطلاعات موجود را در این زمینه جمع آوری و منتشر نماید. در اینجا نیز بیشترین اهمیت به مرز زیرین و بالایی دونین داد ه شده است. نوشتار حاضر در راستای شناخت دقیق تر مرز ودونین و کربونیفر در منطقه مورد مطالعه می باشد.