مقاله مرز زيرين و واحدهاي آغازين نهشته هاي نئوژن در شمال غرب ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مرز زيرين و واحدهاي آغازين نهشته هاي نئوژن در شمال غرب ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نئوژن
مقاله شمال غرب ايران
مقاله ناپيوستگي
مقاله محيط رسوبگذاري
مقاله توالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهاري رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي نژاد رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نهشته هاي نئوژن گسترده ترين رخنمون هاي رسوبي در ناحيه شمال غرب ايران محسوب مي شود.
که شروع واحد ها و ليتوفاسيس هاي قاعده اي آن در مناطق مختلف متفاوت است. اين نهشته ها اغلب ليتولوژي کنگلومرايي، ماسه سنگي، گلسنگي و مارني داشته و شرايط و محيط هاي رسوبگذاري رودخانه اي و پلايايي را نشان مي دهند. توالي رسوبي نئوژن سه سکانس اصلي معادل با سازندهاي قرمز پاييني، قم و قرمز بالايي را شامل مي شود که در بخش هايي از ناحيه شمال غرب ايران سکانس اول يا دوم يا بخش هايي از آنها نبود رسوبي است. ناپيوستگي زاويه دار در ابتداي سکانس اول و مرزهاي ناپيوسته فرسايشي و موازي در ابتداي سکانس هاي دوم و سوم تشخيص داده شده است. نتايج حاصل از اين پژوهش مي تواند در بازسازي تاريخ زمين و جغرافياي ديرينه در ناحيه شمال غرب ايران مفيد واقع شود.